Assembler là gì?

Asembler hay trình hợp dịch là một chương trình thay đổi ngôn ngữ bạn sử dụng sang ngôn ngữ mà máy tính sẽ hiểu. Assembler giống như trình biên dịch vì nos thay đổi mã cấp thấp (ngôn ngữ hợp dịch) thành mã máy, nhưng nos không phải chuyển đổi mã cấp cao (như được viết bằng các ngôn ngữ khác).

Hầu hết các chương trình được viết bằng các ngôn ngữ lập trình cấp cao và sau đó được biên dịch thành ngôn ngữ máy tính với trình biên dịch. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chương trình của mình làm điều gì đó cụ thể, bạn có thể không thể làm điều đó chỉ với mã cấp cao.

Do đó, nhiều IDE đi kèm với một trình hợp dịch để cả mã cấp thấp và cấp cao có thể được sử dụng khi viết chương trình. Điều đó nói rằng, mã hợp dịch cũng có thể cần phải được sử dụng trong một số trường hợp vì vậy các IDE thường bao gồm các trình hợp dịch để xây dựng các chương trình từ cả ngôn ngữ cấp cao và cấp thấp như C++ hoặc JavaScript tương ứng.

Với một loạt các ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch, IDE có thể khó hiểu các ngôn ngữ đúng để để điều hướng. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải biết mục đích sử dụng của mình là gì và cho bất kỳ chương trình nào – bắt đầu với việc trình hợp dịch có cung cấp khả năng tùy chỉnh bổ sung hay không!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.