Chuyển Đổi Kích Thước Trực Tuyến

Nhập giá trị cần và đơn vị cần chuyển vào các ô bên dưới, kết quả sẽ tự động hiển thị!

Nhập giá trị
Chuyền từ:
Chuyền sang:
1 mét = 0.001 kilomét
Milimet 
Centimet 
Decimet 
Met 
Kilomet 
Angstrom 
Inch 
Foot 
Dặm 
Fulông 
Yard 
Fathom 
Đơn vị thiên văn 
Năm ánh sáng 
Phút ánh sáng 
Giây ánh sáng 

Đơn vị chiều dài quốc tế

Theo hệ đo lường chiều dài quốc tế thì có một số đơn vị đo lường bạn cần phải nhớ rõ:

 • Yôtamet
 • Zetamet
 • Examet
 • Petamet
 • Taramet
 • Gigamet
 • Megamet
 • Kilômét
 • Hectomet
 • Decamet
 • Met
 • Deximet
 • Xentimét
 • Milimet
 • Micromet
 • Nanomet
 • Picomet
 • Femtomet
 • Atomet
 • Zeptomet
 • Yoctomet