PNGIMG.com – Kho Thư Viện Ảnh Nên Trong Suốt Miễn Phí

Trang web này được thiết kế cho tất cả các nhà thiết kế web và đồ họa cần hình ảnh PNG miễn phí cho công việc của họ.

https://pngimg.com/

Kho thư viên này cung cấp ảnh thuộc về rất nhiều chủ đề như động vật, thức ăn, thiên nhiên, nghẹ sĩ, v.v.

Bạn có thể tải xuống tất cả hình ảnh trên trang web này một cách miễn phí và sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích phi thương mại nào.

Nguồn ảnh trên website này có 2 dạng: một số hình ảnh do họ tìm thấy trên internet và chỉ cần đưa chúng vào danh mục, một số hình ảnh PNG do họ tự làm.

Bạn có thể tải xuống hình ảnh PNG miễn phí với nền trong trên trang web của chúng tôi mà không cần đăng ký. Tất cả các hình ảnh đều miễn phí, có độ phân giải và chất lượng tốt nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *