Kích Thước của Ảnh Bìa Kênh Youtube

Kích Thước Của Ảnh Bìa Kênh Youtube

 Kích Thước
px1440 x 2560 px
 Chiều RộngChiều Cao
px1440 px2560 px

Ảnh Bìa Kênh Youtube

Ảnh bìa của 1 kênh Youtube sẽ hiển thị khi có ai đó vào kênh của bạn. Hình bìa có kích thước rất lớn và bạn có thể nhúng nhiều thông tin trong đó để nói về kênh của mình.

Việc biết kích thước ảnh bìa sẽ giúp bạn bố trí các thông tin để chugns hiển thị được đầy đủ cho người xem.

  • Kich thước Youtube khuyên: 2560 x 1440 px
  • Kích thước tối thiểu: 2048 x 1152 px
  • Kích thước tệp: nhỏ hơn hoặc bằng 6 MB.