Kích Thước của Ảnh Bìa Nhóm (Group) Facebook

Kích Thước Của Ảnh Bìa Nhóm (Group) Facebook

 Kích Thước
px820 x 332 px
 Chiều RộngChiều Cao
px820 px332 px

Ảnh Bìa Nhóm (Group) Facebook

Ảnh bìa Facebook là điều đầu tiên mà bất kỳ khách hàng nào truy cập group Facebook của bạn nhìn thấy. Nó được trải dài trên toàn bộ trang bìa nhóm Facebook của bạn và thậm chí còn quan trọng hơn ảnh đại diện. Ngoài ra, ảnh nhóm Facebook cũng truyền tải thông điệp của nhóm bạn là gì và những gì nó thực sự nhắm mục tiêu để đạt được.

Một bức ảnh bìa phù hợp và có ý nghiã sẽ giúp xác định thương hiệu của bạn. Nếu bạn đã đặt nhóm Facebook của mình ở trạng thái đóng, người ngoài chỉ có thể xem bìa Nhóm của bạn trước khi quyết định tham gia hay không. Một hình ảnh sai kích thước có thể tạo hoặc phá vỡ lần hiển thị tùy thuộc vào cách bạn chọn sử dụng nó.

820x332px là vùng mà người dùng thấy rõ các thành phần trong đó. Khi upload ảnh thì bạn nên áp dụng kích thước ảnh 820px x 461px.