Kích Thước của Ảnh Profile Youtube

Kích Thước Của Ảnh Profile Youtube

 Kích Thước
px800 x 800 px
 Chiều RộngChiều Dài
px800 px800 px

Ảnh Profile Youtube

Hình ảnh hồ sơ YouTube thường hiển thị hình ảnh của bạn trên kênh YouTube khi bạn thích hoặc trả lời khán giả và họ nghĩ rằng bạn chú ý. Có một hình ảnh hồ sơ bắt mắt thu hút những người khác truy cập vào hồ sơ hoặc kênh của bạn.

Hình ảnh profile YouTube cho thấy tài khoản YouTube của bạn mang lại cái nhìn ngắn gọn về tính cách của bạn.

Khi nói đến việc tạo ra hình ảnh hồ sơ YouTube hoàn hảo, chọn kích thước ảnh hồ sơ YouTube chính xác là một nơi tốt để bắt đầu.

  • Kích thước khuyên dùng: 800 X 800 px 
  • Định dạng ảnh được phép: JPG, GIF, BMP và PNG (không chấp nhận ảnh GIF động)
  • Ảnh thu nhỏ khi được tạo ra tự động là 98 X 98 px.