Kích Thước của Ảnh Thumbnail Video Youtube

Kích Thước Của Ảnh Thumbnail Video Youtube

 Kích Thước
px720 x 1280 px
 Chiều RộngChiều Cao
px720 px1280 px

Ảnh Thumbnail Video Youtube

Sử dụng hình ảnh thu nhỏ bắt mắt là một chiến thuật nhiều người thường dùng để có thêm lượt xem trên video YouTube của mình.

Hình ảnh thu nhỏ cũng quan trọng như tiêu đề của video nếu bạn thực sự muốn nhận được nhấp chuột. Bản thân các hình ảnh là những gì có thể đập vào mắt người dùng và giúp bạn nổi bật trong một hàng dài các kết quả tìm kiếm. Vì những hình thu nhỏ hình ảnh này cũng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm của Google, chúng rất cần thiết để tối đa hóa số lần hiển thị của bạn.