Kích Thước của Bìa và Khổ Sách

Kích thước bìa và khổ sách là một phần quan trọng của việc sản xuất và in ấn sách. Kích thước này sẽ ảnh hưởng đến cách bố trí nội dung, hình ảnh và cảm giác tổng thể của cuốn sách. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các kích thước bìa và khổ sách tiêu chuẩn.

Kích thước của khổ sách tiêu chuẩn

Loại sáchKhổ sách
Sách giáo khoa27cm x 24cm
Truyện ngắn, tiểu thuyết13cm x 19cm
Giáo trình, tài liệu chuyên ngành, tài liệu khoa học16cm x 24cm
Tài liệu chuyên ngành, sách khoa học có hình ảnh trình bày theo khổ ngang24cm x 16cm
Sách ảnh có một nửa ảnh khổ đứng và nửa ảnh khổ ngang21cm x 24cm

Đối với sách giáo khoa, kích thước khổ giấy thường là 27cm x 24cm. Tuy nhiên, khi sản xuất sách giáo khoa, có thể sử dụng khổ giấy 14.5cm x 20.5cm hoặc 14cm x 21cm nếu điều kiện in cho phép.

Đối với truyện ngắn và tiểu thuyết, kích thước của khổ giấy thường là 13cm x 19cm và có thể sử dụng khổ giấy 14.5cm x 20.5cm hoặc 14cm x 21cm khi điều kiện in và khổ giấy cho phép.

Đối với giáo trình, tài liệu chuyên ngành và tài liệu khoa học, kích thước khổ thường là 16cm x 24cm và có thể sử dụng khổ giấy 18cm x 27cm. Nếu sách chứa hình ảnh trình bày theo khổ ngang, kích thước thường là 24cm x 16cm và có thể sử dụng khổ giấy 27cm x 18cm khi hình ảnh cần trình bày rõ hoặc trình bày chữ lớn.

Với sách ảnh có một nửa ảnh khổ đứng và nửa ảnh khổ ngang, kích thước thường là 21cm x 24cm và có thể sử dụng khổ giấy 24cm x 27cm khi có điều kiện in và khổ giấy cho phép.

Ngoài các kích thước sách tiêu chuẩn đã nêu trên, còn có nhiều kích thước khác được sử dụng cho các loại sách cụ thể như sách truyện tranh, sách ảnh hay sách thiết kế. Những kích thước này có thể dao động từ 5 x 7 inch đến 12 x 12 inch hoặc thậm chí còn lớn hơn.

Kích thước của bìa sách

Để tính kích thước bìa sách, bạn cần biết kích thước khổ sách và kích thước gáy sách. Sau đó, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính kích thước chiều ngang của bìa sách:

Kích thước chiều ngang bìa sách = Kích thước khổ sách x 2 + kích thước gáy sách.

Ví dụ, nếu kích thước khổ sách là 14cm x 21cm và kích thước gáy sách là 2cm, thì kích thước chiều ngang của bìa sách sẽ là:

Kích thước chiều ngang bìa sách = 14cm x 2 + 2cm = 30cm.

Do đó, kích thước của bìa sách sẽ là 30cm x 21cm. Lưu ý rằng, kích thước chiều dài của bìa sách sẽ bằng kích thước chiều dài của khổ sách cộng thêm 2 lần kích thước gáy sách.