Kích Thước của Giấy A0

Kích Thước Của Giấy A0

 Kích Thước
mm841 x 1189 mm
cm84.1 x 118.9 cm
dm8.41 x 11.89 dm
m0.841 x 1.189 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm841 mm1189 mm
cm84.1 cm118.9 cm
dm8.41 dm11.89 dm
m0.841 m1.189 m

Giấy A0

A0 được sử dụng cho bản vẽ và bản thiết kế kỹ thuật. Nó cũng phổ biến cho áp phích khổ lớn.

A0 chủ yếu được sử dụng để vẽ kỹ thuật, đòi hỏi các tấm đủ lớn để thiết kế phù hợp thoải mái, mà không cần phải sử dụng kính lúp để phóng to. Nó cũng có thể được sử dụng cho áp phích, mặc dù các định dạng được sử dụng rộng rãi nhất cho chúng là 700 x 1000 mm và 1000 x 1400 mm.