Kích Thước của Giấy A1

Kích Thước Của Giấy A1

 Kích Thước
mm594 x 841 mm
cm59.4 x 84.1 cm
dm5.94 x 8.41 dm
m0.594 x 0.841 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm594 mm841 mm
cm59.4 cm84.1 cm
dm5.94 dm8.41 dm
m0.594 m0.841 m

Giấy A1

Giấy A1 là một trong các kích thước tiêu chuẩn của hệ thống chuẩn kích thước giấy ISO (International Organization for Standardization). Nó được xác định trong tiêu chuẩn ISO 216 và là kích thước lớn hơn so với giấy A2, nhưng nhỏ hơn so với giấy A0.

Với kích thước lớn hơn so với giấy A2, nhưng nhỏ hơn so với giấy A0, giấy A1 có sự linh hoạt trong việc sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của giấy A1:

  1. In ấn và quảng cáo: Giấy A1 thường được sử dụng để in poster, bảng quảng cáo, hình ảnh lớn và các sản phẩm trình bày lớn hơn.
  2. Đồ họa và thiết kế: Với diện tích đủ lớn, giấy A1 là lựa chọn phổ biến để vẽ, tạo ra các bản vẽ kỹ thuật, biểu đồ, đồ thị và các tác phẩm đồ họa khác.
  3. Giáo dục và nghiên cứu: Giấy A1 được sử dụng trong việc trình bày báo cáo, nghiên cứu, bản đồ, sơ đồ và các tài liệu khác trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.