Kích Thước của Giấy A2

Kích Thước Của Giấy A2

 Kích Thước
mm420 x 594 mm
cm42 x 59.4 cm
dm4.2 x 5.94 dm
m0.42 x 0.594 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm420 mm594 mm
cm42 cm59.4 cm
dm4.2 dm5.94 dm
m0.42 m0.594 m

Giấy A2

Kích thước giấy A2 thường được sử dụng để in áp phích, sơ đồ, bản vẽ khác nhau cũng như tài liệu quảng cáo, tác phẩm nghệ thuật và tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo gấp lớn.