Kích Thước của Giấy A2

Kích Thước Của Giấy A2

 Kích Thước
mm420 x 594 mm
cm42 x 59.4 cm
dm4.2 x 5.94 dm
m0.42 x 0.594 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm420 mm594 mm
cm42 cm59.4 cm
dm4.2 dm5.94 dm
m0.42 m0.594 m

Giấy A2

Giấy A2 là một trong các kích thước tiêu chuẩn của hệ thống chuẩn kích thước giấy ISO (International Organization for Standardization). Nó được xác định trong tiêu chuẩn ISO 216 và là kích thước nhỏ hơn so với giấy A1, nhưng lớn hơn so với giấy A3.

Kích thước chính xác của giấy A2 là 420mm x 594mm. Nó có chiều rộng 420mm và chiều cao 594mm. Với diện tích là 0,25 mét vuông, giấy A2 cung cấp một không gian đủ lớn để in ấn, vẽ, và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật trung bình.

Kích thước giấy A2 thường được sử dụng để in áp phích, sơ đồ, bản vẽ khác nhau cũng như tài liệu quảng cáo, tác phẩm nghệ thuật và tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo gấp lớn.

Với kích thước lớn hơn so với giấy A3, nhưng nhỏ hơn so với giấy A1, giấy A2 có sự linh hoạt trong việc sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của giấy A2:

  1. In ấn và quảng cáo: Giấy A2 thường được sử dụng để in poster, banner, biển hiệu và các sản phẩm trình bày trung bình.
  2. Đồ họa và thiết kế: Với diện tích đủ lớn, giấy A2 là lựa chọn phổ biến để vẽ, tạo ra các bản vẽ kỹ thuật, biểu đồ, đồ thị và các tác phẩm đồ họa khác.
  3. Giáo dục và nghiên cứu: Giấy A2 được sử dụng trong việc trình bày báo cáo, nghiên cứu, bản đồ, sơ đồ và các tài liệu khác trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.