Kích Thước của Giấy A4

Kích Thước Của Giấy A4

 Kích Thước
mm210 x 297 mm
cm21 x 29.7 cm
dm2.1 x 2.97 dm
m0.21 x 0.297 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm210 mm297 mm
cm21 cm29.7 cm
dm2.1 dm2.97 dm
m0.21 m0.297 m

Giấy A4

Giấy A4 là kích thước phổ biến nhất cho máy in và máy photocopy. Nó cũng có kích thước của nhiều cuốn sách.

Giấy A4 là kích thước giấy tiêu chuẩn được sử dụng trên toàn thế giới, ngoại trừ các quốc gia ở Bắc Mỹ. Mỹ, Canada và Mexico đã tiêu chuẩn hóa giấy 8,5 inch 11 inch (khoảng 21,5 cm đến 27,9 cm), thường được gọi là kích thước “Letter”. Giấy A4 dài hơn một chút, khoảng 8,27 inch x 11,75 inch (21 cm x 29,7 cm). Điều này và các loại kích thước giấy “A” khác dựa trên hệ thống đo lường số liệu và được thiết lập thông qua các tiêu chuẩn quốc tế châu Âu.