Kích Thước của Giấy A5

Kích Thước Của Giấy A5

 Kích Thước
mm148 x 210 mm
cm14.8 x 21 cm
dm1.48 x 2.1 dm
m0.148 x 0.21 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm148 mm210 mm
cm14.8 cm21 cm
dm1.48 dm2.1 dm
m0.148 m0.21 m

Giấy A5

Giấy A5 là một tùy chọn kích thước phổ biến được sử dụng cho một loạt các ứng dụng từ in tài liệu đến làm thiệp chúc mừng và tái tạo ảnh. Nó chính xác là một nửa tấm A4 hoặc 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 inch) .