Kích Thước của Giấy A6

Kích Thước Của Giấy A6

 Kích Thước
mm105 x 148 mm
cm10.5 x 14.8 cm
dm1.05 x 1.48 dm
m0.105 x 0.148 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm105 mm148 mm
cm10.5 cm14.8 cm
dm1.05 dm1.48 dm
m0.105 m0.148 m

Giấy A6

A6 là một kích thước giấy thường được sử dụng cho bưu thiếp. Sử dụng kỳ lạ hơn là túi nhỏ, microfiche thư viện và giấy vệ sinh.

A6 được sử dụng cho các tài liệu quảng cáo nhỏ, chương trình hoặc tờ rơi. Nó luôn được in bởi các chuyên gia, những người in thành các tấm lớn trước khi cắt chúng.