Kích Thước của Giấy A7

Kích Thước Của Giấy A7

 Kích Thước
mm74 x 105 mm
cm7.4 x 10.5 cm
dm0.74 x 1.05 dm
m0.074 x 0.105 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm74 mm105 mm
cm7.4 cm10.5 cm
dm0.74 dm1.05 dm
m0.074 m0.105 m

Giấy A7

Định dạng A7 thường được sử dụng để làm tờ rơi hoặc các tấm thẻ có kích thước hơi lớn. Nó cũng được sử dụng để in menu cho nhà hàng. Định dạng này lần đầu tiên được tiêu chuẩn hóa bởi DIN 476 của Đức vào năm 1922, theo đề xuất của Walter Portsmann.