Kích Thước của Giấy A8

Kích Thước Của Giấy A8

 Kích Thước
mm52 x 74 mm
cm5.2 x 7.4 cm
dm0.52 x 0.74 dm
m0.052 x 0.074 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm52 mm74 mm
cm5.2 cm7.4 cm
dm0.52 dm0.74 dm
m0.052 m0.074 m

Giấy A8

A8 là một kích thước giấy thường được sử dụng cho thẻ ngân hàng và giấy phép lái xe. Nó cũng có thể là một kích thước thực tế cho các loại vé khác nhau, vì bạn có thể in 16 vé trên một tờ A4.