Kích Thước của Giấy A8

Kích Thước Của Giấy A8

 Kích Thước
mm52 x 74 mm
cm5.2 x 7.4 cm
dm0.52 x 0.74 dm
m0.052 x 0.074 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm52 mm74 mm
cm5.2 cm7.4 cm
dm0.52 dm0.74 dm
m0.052 m0.074 m

Giấy A8

Giấy A8 là một kích thước tiêu chuẩn trong hệ thống kích thước giấy ISO 216, cùng với các kích thước khác như A4, A5, A6 và A7.

Kích thước của giấy A8 là 52 x 74 mm. Nó là nửa kích thước của giấy A7 và có diện tích là 1/16 diện tích giấy A4. Nghĩa là bạn có thể chia một tờ giấy A7 thành hai tờ giấy A8 có kích thước tương tự.

Với kích thước rất nhỏ, giấy A8 thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu không gian siêu nhỏ hoặc đòi hỏi sự di động tối đa. Ví dụ, nó thường được sử dụng để làm thẻ nhận dạng nhỏ, nhãn dán mini, thẻ thông báo, thẻ ghi chú mini hoặc các thẻ nhỏ khác.

Tóm lại, giấy A8 có kích thước 52 x 74 mm, là nửa kích thước của giấy A7 và 1/16 diện tích giấy A4. A8 là một kích thước giấy thường được sử dụng cho thẻ ngân hàng và giấy phép lái xe. Nó cũng có thể là một kích thước thực tế cho các loại vé khác nhau, vì bạn có thể in 16 vé trên một tờ A4.