Kích Thước của Giấy A9

Kích Thước Của Giấy A9

 Kích Thước
mm37 x 52 mm
cm3.7 x 5.2 cm
dm0.37 x 0.52 dm
m0.037 x 0.052 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm37 mm52 mm
cm3.7 cm5.2 cm
dm0.37 dm0.52 dm
m0.037 m0.052 m

Giấy A9

Vé và phiếu giảm giá là những cách sử dụng phổ biến nhất cho kích thước giấy A9, đây là tùy chọn từ thứ hai đến nhỏ nhất trong dòng A. A9 cũng có thể được sử dụng cho các thẻ ghi chú nhỏ hoặc thẻ thông báo và phong bì tương ứng.