Kích Thước của Giấy B0

Kích Thước Của Giấy B0

 Kích Thước
mm1000 x 1414 mm
cm100 x 141.4 cm
dm10 x 14.14 dm
m1 x 1.414 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm1000 mm1414 mm
cm100 cm141.4 cm
dm10 dm14.14 dm
m1 m1.414 m

Giấy B0

B0 rộng 1 mét, và các kích thước khác trong loạt B rộng một nửa, một phần tư hoặc xa hơn của một mét rộng. Dòng B không được sử dụng phổ biến trong các văn phòng vì vậy nó chỉ được sử dụng cho một mục đích đặc biệt.