Kích Thước của Giấy B1

Kích Thước Của Giấy B1

 Kích Thước
mm707 x 1000 mm
cm70.7 x 100 cm
dm7.07 x 10 dm
m0.707 x 1 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm707 mm1000 mm
cm70.7 cm100 cm
dm7.07 dm10 dm
m0.707 m1 m

Giấy B1

Giấy B1 có kích thước 707×1000 mm hoặc 27,8 × 39,4 inch, nằm ở giữ A0 vàA1.