Kích Thước của Giấy B10

Kích Thước Của Giấy B10

 Kích Thước
mm31 x 44 mm
cm3.1 x 4.4 cm
dm0.31 x 0.44 dm
m0.031 x 0.044 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm31 mm44 mm
cm3.1 cm4.4 cm
dm0.31 dm0.44 dm
m0.031 m0.044 m

Giấy B10

Giấy B10 có kích thước rất nhỏ, gần giống với kích thước ảnh 3×4.