Kích Thước của Giấy B2

Kích Thước Của Giấy B2

 Kích Thước
mm500 x 707 mm
cm50 x 70.7 cm
dm5 x 7.07 dm
m0.5 x 0.707 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm500 mm707 mm
cm50 cm70.7 cm
dm5 dm7.07 dm
m0.5 m0.707 m

Giấy B2

Một mảnh giấy B2 có kích thước 500 × 707 mm hoặc 19,7 × 27,8 inch. Cắt nó làm đôi sẽ tạo ra hai tờ giấy B3. B2 là một phần của dòng B và được xác định theo tiêu chuẩn kích thước giấy quốc tế ISO 216.