Kích Thước của Giấy B3

Kích Thước Của Giấy B3

 Kích Thước
mm353 x 500 mm
cm35.3 x 50 cm
dm3.53 x 5 dm
m0.353 x 0.5 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm353 mm500 mm
cm35.3 cm50 cm
dm3.53 dm5 dm
m0.353 m0.5 m

Giấy B3

Với kích thước 353×500 mm, giấy B3 được sử dụng để in hai chữ cái Hoa Kỳ hoặc trang A4 cạnh nhau bằng cách sử dụng áp đặt.