Kích Thước của Giấy B4

Kích Thước Của Giấy B4

 Kích Thước
mm250 x 353 mm
cm25 x 35.3 cm
dm2.5 x 3.53 dm
m0.25 x 0.353 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm250 mm353 mm
cm25 cm35.3 cm
dm2.5 dm3.53 dm
m0.25 m0.353 m

Giấy B4

Kích thước B4 vào danh mục định dạng phù hợp cho các việc liên quan đến viết lách. Nó phải được sử dụng trong in ấn chuyên nghiệp vì không có máy in cá nhân hoặc máy photocopy thân thiện với định dạng B. B4 được sử dụng để chỉnh sửa bảng, ghi chú, áp phích nhỏ.