Kích Thước của Giấy B6

Kích Thước Của Giấy B6

 Kích Thước
mm125 x 176 mm
cm12.5 x 17.6 cm
dm1.25 x 1.76 dm
m0.125 x 0.176 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm125 mm176 mm
cm12.5 cm17.6 cm
dm1.25 dm1.76 dm
m0.125 m0.176 m

Giấy B6

Định dạng B6 phù hợp với văn bản viết của con người. Định dạng này được dành riêng cho in ấn chuyên nghiệp, giống như tất cả các định dạng B. Nó có thể được sử dụng để tạo ra các tập sách nhỏ hoặc tờ rơi.