Kích Thước của Giấy B7

Kích Thước Của Giấy B7

 Kích Thước
mm88 x 125 mm
cm8.8 x 12.5 cm
dm0.88 x 1.25 dm
m0.088 x 0.125 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm88 mm125 mm
cm8.8 cm12.5 cm
dm0.88 dm1.25 dm
m0.088 m0.125 m

Giấy B7

Giấy B7 là một loại giấy tiêu chuẩn trong hệ thống kích thước giấy ISO (International Organization for Standardization). Hệ thống này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để định rõ kích thước giấy thông qua các chuẩn kích thước chuẩn quốc tế.

Kích thước của giấy B7 là ở dạng chuẩn hóa và được tính bằng đơn vị millimet (mm). Kích thước chính xác của giấy B7 là 88 mm x 125 mm.

Giấy B7 thường được sử dụng trong các ứng dụng nhỏ gọn hoặc trong việc tạo ra các tài liệu nhỏ, như sổ tay, brochure, name card, và các ứng dụng in ấn khác có kích thước nhỏ hơn so với giấy A4 thông thường.