Kích Thước của Giấy B8

Kích Thước Của Giấy B8

 Kích Thước
mm62 x 88 mm
cm6.2 x 8.8 cm
dm0.62 x 0.88 dm
m0.062 x 0.088 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm62 mm88 mm
cm6.2 cm8.8 cm
dm0.62 dm0.88 dm
m0.062 m0.088 m

Giấy B8

Giấy B8 là một loại giấy tiêu chuẩn trong hệ thống kích thước giấy ISO (International Organization for Standardization). Hệ thống này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để định rõ kích thước giấy thông qua các chuẩn kích thước chuẩn quốc tế.

Kích thước của giấy B8 là ở dạng chuẩn hóa và được tính bằng đơn vị millimet (mm). Kích thước chính xác của giấy B8 là 62 mm x 88 mm.

Giấy B8 thường được sử dụng trong các ứng dụng nhỏ gọn hoặc trong việc tạo ra các tài liệu nhỏ, như sổ tay, vé xem phim, thẻ nhân viên, và các ứng dụng in ấn khác có kích thước nhỏ hơn so với giấy A4 thông thường.