Kích Thước của Giấy C0

Kích Thước Của Giấy C0

 Kích Thước
mm917 x 1297 mm
cm91.7 x 129.7 cm
dm9.17 x 12.97 dm
m0.917 x 1.297 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm917 mm1297 mm
cm91.7 cm129.7 cm
dm9.17 dm12.97 dm
m0.917 m1.297 m

Giấy C0

Một phong bì C0 có kích thước 917 × 1297 mm hoặc 36,1 × 51,1 inch. Một mảnh giấy A0 sẽ phù hợp với một phong bì C0. C0 là một phần của dòng C, thường được sử dụng cho phong bì.