Kích Thước của Giấy C0

Kích Thước Của Giấy C0

 Kích Thước
mm917 x 1297 mm
cm91.7 x 129.7 cm
dm9.17 x 12.97 dm
m0.917 x 1.297 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm917 mm1297 mm
cm91.7 cm129.7 cm
dm9.17 dm12.97 dm
m0.917 m1.297 m

Giấy C0

Giấy C0 là một loại giấy có kích thước đặc biệt trong hệ thống kích thước giấy theo tiêu chuẩn ISO 216. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng kích thước giấy C0 không phổ biến và ít được sử dụng so với các kích thước giấy khác trong hệ thống này.

Kích thước chuẩn của giấy C0 là 917mm x 1297mm. Điều này làm cho giấy C0 rất lớn, vượt xa kích thước giấy phổ biến như A4, A3 và A2. Kích thước lớn này thường được sử dụng trong các ứng dụng đặc biệt đòi hỏi diện tích in ấn rộng lớn, chẳng hạn như in poster quảng cáo, biển quảng cáo lớn, hoặc trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế.

Giấy C0 thường được sử dụng trong các dự án in ấn có quy mô lớn, nơi cần có không gian rộng để hiển thị thông tin hoặc hình ảnh chi tiết. Tuy nhiên, do kích thước lớn, nó thường yêu cầu máy in đặc biệt hoặc phải cắt thành kích thước nhỏ hơn để phù hợp với máy in thông thường.

Tóm lại, giấy C0 là một kích thước giấy đặc biệt, lớn và ít phổ biến, thường được sử dụng trong các dự án in ấn và thiết kế đòi hỏi diện tích rộng lớn và chi tiết cao.