Kích Thước của Giấy C10

Kích Thước Của Giấy C10

 Kích Thước
mm28 x 40 mm
cm2.8 x 4 cm
dm0.28 x 0.4 dm
m0.028 x 0.04 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm28 mm40 mm
cm2.8 cm4 cm
dm0.28 dm0.4 dm
m0.028 m0.04 m

Giấy C10

Giấy C10 là một kích thước giấy tiêu chuẩn trong chuẩn ISO 216. Kích thước của giấy C10 là 40 mm x 57 mm.

Giấy C10 có kích thước nhỏ hơn so với cả giấy C8 và giấy C9. Vì kích thước nhỏ gọn này, giấy C10 thường được sử dụng cho các loại tài liệu nhỏ, như danh thiếp mini, thẻ thông tin rút gọn, nhãn dán nhỏ, và các ứng dụng tương tự.

Các tác dụng của giấy C10 tương tự như giấy C8 và C9, nhưng thích hợp cho những trường hợp cần tài liệu cỡ nhỏ hơn và tiện lợi. Ví dụ, giấy C10 có thể được sử dụng để in danh thiếp cá nhân mini, thẻ thông tin cho sự kiện hoặc ghi chú gấp gọn.

Tóm lại, giấy C10 là một kích thước giấy nhỏ trong chuẩn ISO 216, thường được sử dụng cho các loại tài liệu nhỏ, như danh thiếp mini, thẻ thông tin và nhãn dán nhỏ.