Kích Thước của Giấy C3

Kích Thước Của Giấy C3

 Kích Thước
mm324 x 458 mm
cm32.4 x 45.8 cm
dm3.24 x 4.58 dm
m0.324 x 0.458 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm324 mm458 mm
cm32.4 cm45.8 cm
dm3.24 dm4.58 dm
m0.324 m0.458 m

Giấy C3

Một phong bì C3 có kích thước 324 × 458 mm hoặc 12,8 × 18,0 inch. Một mảnh giấy A3 sẽ vừa với một phong bì C3.