Kích Thước của Giấy C5

Kích Thước Của Giấy C5

 Kích Thước
mm162 x 229 mm
cm16.2 x 22.9 cm
dm1.62 x 2.29 dm
m0.162 x 0.229 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm162 mm229 mm
cm16.2 cm22.9 cm
dm1.62 dm2.29 dm
m0.162 m0.229 m

Giấy C5

Giấy C5 là một loại giấy kích thước tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến trong hệ thống chuẩn kích thước giấy ISO. Chữ “C” trong tên gọi của giấy C5 đại diện cho chuẩn gấp chữ C, trong đó giấy được gấp hai lần theo chiều dọc.

Kích thước chính xác của giấy C5 là 162 mm x 229 mm hoặc 6,4 inch x 9 inch. Đây là kích thước phổ biến cho các loại phong bì C5, thường được sử dụng để gửi thư, bưu phẩm, hoặc tài liệu văn bản có kích thước nhỏ hơn so với giấy A4 thông thường.

Với kích thước này, giấy C5 có thể chứa tài liệu A4 được gấp đôi theo chiều dọc hoặc tài liệu A5 được gấp đôi theo chiều ngang.

Giấy C5 thường được sử dụng trong các hoạt động gửi thư cá nhân hoặc thương mại, như gửi thư từ cá nhân, thư mời, thông báo, bưu phẩm quảng cáo, và nhiều ứng dụng khác liên quan đến trao đổi thông tin trên giấy có kích thước nhỏ.