Kích Thước của Giấy C7

Kích Thước Của Giấy C7

 Kích Thước
mm81 x 114 mm
cm8.1 x 11.4 cm
dm0.81 x 1.14 dm
m0.081 x 0.114 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm81 mm114 mm
cm8.1 cm11.4 cm
dm0.81 dm1.14 dm
m0.081 m0.114 m

Giấy C7

Theo hệ thống kích thước giấy ISO, kích thước C7 là một phần của chuỗi kích thước C được sử dụng cho bao bì và hộp giấy. Kích thước C7 là 81mm x 114mm hoặc tương đương 3.19 x 4.49 inches. Nó có kích thước nhỏ hơn so với kích thước A4 và thường được sử dụng cho việc làm thẻ, danh thiếp, nhãn dán và một số ứng dụng bao bì nhỏ khác.

Giấy C7 không có một tác dụng cụ thể, nó chỉ định kích thước giấy tiêu chuẩn trong hệ thống kích thước ISO. Việc sử dụng giấy C7 phụ thuộc vào mục đích sử dụng cụ thể và ngành công nghiệp mà bạn đang tham gia. Bạn có thể cắt giấy C7 thành các kích thước nhỏ hơn để tạo ra nhãn dán hoặc danh thiếp nhỏ, hoặc sử dụng giấy C7 trong các quy trình bao bì sản phẩm nhỏ.