Kích Thước của Giấy C9

Kích Thước Của Giấy C9

 Kích Thước
mm40 x 57 mm
cm4 x 5.7 cm
dm0.4 x 0.57 dm
m0.04 x 0.057 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm40 mm57 mm
cm4 cm5.7 cm
dm0.4 dm0.57 dm
m0.04 m0.057 m

Giấy C9

Giấy C9 là một kích thước giấy tiêu chuẩn trong chuẩn ISO 216, tương tự như giấy C8 mà bạn đã đề cập trước đó. Kích thước của giấy C9 là 57 mm x 81 mm.

Giấy C9 có kích thước nhỏ hơn so với giấy C8 và thường được sử dụng cho các loại tài liệu nhỏ và gọn như danh thiếp, thẻ thông tin, bảng điều khiển điện tử nhỏ, và nhãn sản phẩm. Với kích thước nhỏ và tiện lợi, giấy C9 thích hợp để ghi chú, đánh dấu thông tin quan trọng hoặc in ấn các tài liệu có kích thước nhỏ.

Tóm lại, giấy C9 là một kích thước giấy nhỏ trong chuẩn ISO 216, thường được sử dụng cho các loại tài liệu nhỏ và gọn như danh thiếp, thẻ thông tin và nhãn sản phẩm.