Kích Thước của Giấy DL

Kích Thước Của Giấy DL

 Kích Thước
mm99 x 210 mm
cm9.9 x 21 cm
dm0.99 x 2.1 dm
m0.099 x 0.21 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm99 mm210 mm
cm9.9 cm21 cm
dm0.99 dm2.1 dm
m0.099 m0.21 m

Giấy DL

Phong bì kích thước DL là một trong những loại phổ biến nhất. Chúng thường được sử dụng để gửi thư kinh doanh, vì chúng được làm để phù hợp với giấy A4 được gấp thành một phần ba. Phong bì kích thước DL thực sự đo lớn hơn kích thước DL tiêu chuẩn, để giấy DL có thể phù hợp thoải mái bên trong nó.