Kích Thước của Giấy Legal

Kích Thước Của Giấy Legal

 Kích Thước
mm216 x 356 mm
cm21.6 x 35.6 cm
dm2.16 x 3.56 dm
m0.216 x 0.356 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm216 mm356 mm
cm21.6 cm35.6 cm
dm2.16 dm3.56 dm
m0.216 m0.356 m

Giấy Legal

Giấy Legal là một loại giấy kích thước đặc biệt được sử dụng phổ biến tại các quốc gia sử dụng hệ thống kích thước giấy Legal, như Hoa Kỳ, Canada và một số quốc gia khác. Loại giấy này thường được sử dụng trong các văn bản pháp lý, hợp đồng, biên bản họp, báo cáo pháp lý và các tài liệu tương tự.

Kích thước chuẩn của giấy Legal là 8,5 x 14 inch hoặc khoảng 216 x 356 mm. Điều này làm cho giấy Legal dài hơn và hẹp hơn so với kích thước giấy tiêu chuẩn như A4 (210 x 297 mm) được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia.

Sự khác biệt trong kích thước giữa giấy Legal và giấy tiêu chuẩn như A4 cho phép nhiều thông tin hơn được chứa trên mỗi trang và cung cấp một không gian bổ sung cho việc ghi chú, đánh dấu và chữ ký. Điều này làm cho giấy Legal phù hợp cho việc tạo ra các văn bản pháp lý, báo cáo, tài liệu hợp đồng và các tài liệu cần có sự chi tiết và chính xác cao.

Tuy giấy Legal không phổ biến trên toàn cầu, nó vẫn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực pháp lý và kinh doanh ở một số quốc gia.