Kích Thước của Giấy Letter

Kích Thước Của Giấy Letter

 Kích Thước
mm216 x 279 mm
cm21.6 x 27.9 cm
dm2.16 x 2.79 dm
m0.216 x 0.279 m
 Chiều RộngChiều Dài
mm216 mm279 mm
cm21.6 cm27.9 cm
dm2.16 dm2.79 dm
m0.216 m0.279 m

Giấy Letter

Giấy Letter là một tiêu chuẩn kích thước giấy được xác định bởi Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ, thường được sử dụng làm văn phòng phẩm tại nhà hoặc văn phòng phẩm.