Kích Thước của Tế Bào

Các tế bào được coi là các đơn vị cơ bản của sự sống. Cơ thể con người bao gồm hàng nghìn tỷ tế bào. Chúng cung cấp cấu trúc cho cơ thể, lấy chất dinh dưỡng từ thực phẩm, chuyển đổi các chất dinh dưỡng đó thành năng lượng và thực hiện các chức năng chuyên biệt. Các tế bào cũng chứa vật liệu di truyền của cơ thể và có thể tạo ra các bản sao của chính chúng.

Các tế bào có nhiều bộ phận, mỗi phần có một chức năng khác nhau. Một số trong những bộ phận này, được gọi là bào quan, là các cấu trúc chuyên biệt thực hiện một số nhiệm vụ nhất định trong tế bào.

Tế bào có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau: hình cầu, hình đĩa, hình trụ, hình sợi, hình sao nhiều cạnh, vâng vâng…

Kích thước của tế bào là khác nhau ở các loài khác nhau:

  • Kích thước trung bình của tế bào nằm trong khoảng 3 – 30μm.
  • Có những tế bào rất nhỏ, chỉ lớn chừng 1 – 3μm.
  • Có những tế bào rất lớn và có thể nhìn thấy được bằng mắt thường như trứng gà, trứng vịt.
  • Tế bào có kích thước lớn nhất là trứng đà điểu có đường kính khoảng 17,5cm.