Kích Thước của Trái Đất

Thật dễ dàng để một người bỏ qua kích thước của Trái đất vì cho răng đó là điều hiển nhiên. Rốt cuộc, nó ở ngay trước mặt chúng ta, dường như rất lớn và vô tận. Nhưng khi bạn thực sự bắt đầu nghĩ về nó, Trái đất thực sự khá nhỏ – đặc biệt là khi so sánh với các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét Trái đất lớn như thế nào.

Kích Thước

Chúng ta đều biết Trái Đất rất rộng lớn. Nhưng nó lớn đến mức nào?

Trái Đất có hình dạng cầu với kích thước:

  • Độ dài bán kính Trái Đất: 6.370km.
  • Độ dài đường Xích đạo: 40.076km.

Đường kính Trái Đất gấp 4 lần đường kính Mặt Trăng.