Tự Động Hóa Tác Vụ Trên Chrome với Automa

Automa là một tiện ích mở rộng của trình duyệt Chrome để tự động hóa trình duyệt của bạn bằng cách kết nối các khối.

Xem trên chợ Chrome


Từ các biểu mẫu tự động điền, thực hiện một nhiệm vụ lặp đi lặp lại, chụp ảnh màn hình, đến trích xuất dữ liệu của một trang web, tiện ích mở rộng này có thể làm được tất cả, và một cách tự động.

Và bạn cũng có thể lên lịch cho thời gian mà một Automa sẽ được thực hiện.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *