Cách phân biệt “nên” và “lên”

Trong bảng chữ cái Tiếng Việt có hai từ phát âm gần giống nhau khiến trẻ bị nhầm lẫn và đọc sai, không chỉ riêng trẻ mà nhiều người lớn cũng bị nhầm lẫn giữa hai từ “nên” và “lên”. Vì vậy phân biệt “nên” và “lên” để đọc đúng và ghi đúng cho phù hợp với ngữ cảnh.

Phân biệt “nên” và “lên”

Trong từ điển Tiếng Việt, từ “nên” và “lên” đều có ý nghĩa khác nhau. Vì thế bạn cần hướng dẫn cho trẻ viết đúng và đọc đúng để hợp ngữ cảnh.

Từ “nên”

Trong từ điển, từ “nên” có đến ba nghĩa khác nhau hoàn toàn. Vì thế bạn phải nắm vững nghĩa từng từ để sử dụng cho đúng ngữ pháp:

  • Nên: đưa ra lời khuyên. Ví dụ: Nên làm bài tập, nên đi học sớm,…
  • Nên: (thành ngữ) chỉ nguyên nhân kết quả. Ví dụ: Có công mài sắt có ngày nên kim,…
  • Nên: (liên từ) ý chỉ một vật không miêu tả được hình dáng nhưng người nghe có thể hình dung được. Ví dụ: Phải học hành chăm chỉ mới nên người,…

Từ “lên”

Từ “lên” trong từ điển được miêu tả là một động từ mang hai nghĩa khác nhau. Và từ “lên” không mang nghĩa trừu tượng như từ “nên”, vì vậy từ “lên” dễ phân biệt hơn cho người nghe, đọc.

  • Lên: chỉ một hành động có thể quan sát. Ví dụ: Lên bờ xuống ruộng,…
  • Lên: chỉ một số lượng được tăng lên. Ví dụ: Hôm nay là ngày cháu lên lớp hai,..

Như vậy, bài viết trên đã chỉ cho bạn cách phân biệt “nên” và “lên” để hướng dẫn lại cho trẻ viết đúng và đọc đúng trong mọi hoàn cảnh. Chúc bạn có một buổi dạy vui vẻ với học trò của mình.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *