Nhận chức hay Nhậm chức

Nhận chức hay Nhậm chức? Đây là cặp từ khiến người ta quan ngại khi nói hoặc viết bởi đa số chúng ta không biết rõ từ nào ghi đúng chính tả. Do cách đọc gần giống nhau và ý nghĩa của cặp từ này cũng tương tự, thế nên đã gây ra một vài tranh cãi khá thú vị trên các diễn đàn nghiên cứu Tiếng Việt. Bài viết dưới đây giúp bạn tìm được từ đúng trong cặp từ “Nhận chức” hay “Nhậm chức” trong từ điển Tiếng Việt.

Nhận chức hay Nhậm chức? Từ nào mới có trong từ điển Tiếng Việt?

Điều quan trọng nhất khi viết lách là viết đúng chính tả để có thể diễn đạt được mong muốn của mình. Do vậy bạn cần tìm hiểu về cặp từ Nhận chức hay Nhậm chức để viết chính xác cho bài văn của mình.

Nhận chức

Theo nghĩa Hán Nôm phân tích thì từ “nhận chức” có ý chỉ đến hành động tiếp nhận một chức trách do cấp trên đề cử nhưng không có trách nhiệm về chức vụ mình giữ. Nghĩa Hán Nôm được giới chuyên nghiên cứu Tiếng Việt cho biết có thể được hiểu là thăng cấp nhưng làm bù nhìn.

Còn về nghĩa Hán, “nhận” trong “nhận chức” có nghĩa là nhìn, chịu, đồng ý theo cam chịu. Thế nên “nhận chức” không có trong từ điển Tiếng Việt và không được công nhận là một từ có nghĩa.

Nhậm chức

Trong từ điển Tiếng Việt có từ “nhậm chức” ý chỉ đến sự gánh vác trọng trách của một nhiệm vụ cao cấp do cấp trên đưa xuống. Trong các tờ đơn về chính trị, thường có ghi “Bổ nhiệm ông A nhậm chức…” khi bổ nhiệm ai đó về công việc và người đó phải tuyên thệ trước công chúng về trách nhiệm của mình với nhiệm vụ mới. Vì vậy “nhậm chức” là từ đúng trong Tiếng Việt.

Hy vọng bài viết có thể giúp bạn nhận biết từ chính xác trong cặp từ Nhận chức hay Nhậm chức để sử dụng cho phù hợp với ngữ cảnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *