Học Lập Trình Game với CodinGame

CodinGame là một nền tảng được game hóa, nơi mà các lập trình viên có thể cải thiện kỹ năng lập trình game của mình thông qua các thử thách thú vị và các cuộc thi trực tuyến.

CodinGame

Những “trò chơi” này thuộc thể loại multiplayer, làm cho người chơi cảm thấy vui vẻ hơn và ít cảm thấy giống như đang học. Người dùng có thể chọn làm việc bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong số hơn 25 ngôn ngữ àm nền tảng hỗ trợ và có thể tham gia các cuộc thi trực tuyến để nhận giải thưởng.

Tính năng:

  • Thực hành lập trình – Tìm hiểu các khái niệm mới bằng cách giải quyết các thử thách thú vị bằng cách sử dụng hơn 25 ngôn ngữ để giải quyết tất cả các chủ đề lập trình nổi bật.
  • Học hỏi từ những điều tốt nhất – Trong vài giờ, hãy khám phá các ngôn ngữ, thuật toán hoặc thủ thuật mới trong các khóa học được tạo ra bởi các nhà phát triển hàng đầu.
  • Trở thành chuyên gia – Cách tiếp cận của chúng tôi đã được thiết kế để dẫn dắt các nhà phát triển tiên tiến lên cấp độ tiếp theo.

CodinGame giúp cho việc đánh giá các lập trình viên trở nên đơn giản và nhanh chóng. Bằng cách thách thức các nhà phát triển về các vấn đề thực tế, nó giúp các nhà tuyển dụng và CTOs giảm chi phí tuyển dụng với kết quả đáng tin cậy về kỹ năng của ứng viên.

Có rất nhiều công ty lớn như Nasdaq, Thales và Ubisoft đang tìm kiếm nhân lực từ các nhà lập trình nổi bật trên CodinGame.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *